Fönsterverkets Ordlista

Från 2 till U

En ordlista om fönster

Det kan vara mycket att tänka på när du ska byta fönster och många av orden du kommer över kan kännas krångliga eller svårförstådda. Det tycker vi på Fönsterverket är tråkigt och därför har vi satt ihop en ordlista så att du kan lära dig mer om fönster!

2+1 fönster
Ett tvåglasfönster med en isolerruta.

Allmogeprofilering
Allmogeprofil innebär att vi har profilerat fönstrets kanter för en snyggare design.

Aluminiumfönster
Fönster med fönsterbåge och fönsterkarm tillverkad i aluminium.

Argon
En ofarlig gas som hjälper till att värmeisolera fönstret. Argongasen finns i mellanrummet mellan isolerrutorna och är både ofarlig och osynlig.

Bullerskydd
Ljudisolerande effekt som går att välja till när du beställer nya fönster.

Bågbottenstycke
Understa vågräta delen av fönsterbågen.

Bågöverstycke
Översta vågräta delen av fönsterbågen.

Cotswold
Glas med mönster för att hindra insyn.

Energifönster
Ett fönster med U-värde under 1,2. Läs mer om U-värde här.

Energisparglas
Glas som ytbehandlas för att minska värmeutsläpp.

Fast fönster
Ett fönster som inte går att öppna. För ett billigare fönsterbyte kan man installera fler fasta fönster. Läs mer om fasta fönster här.

Foder
Används för att rama in ett fönster utvändigt för en vacker utsida.

Frostat glas
Ett mönstrat glas som ofta används som insysnskydd i badrum eller ytterdörrar.

Fönsterbåge
Den ram där fönsterglaset sitter fast.

Fönsterhake
Metallkrok som låser fast fönsterbågen i stängt läge.

Härdat glas 
Glas som tillverkats med snabb avkylning och är mer hållfast. När det spricker går det i små, små glasbitar.

Invändig kondens
Uppstår när den inre rutan är kallar än luften i rummet. Läs mer om imma och kondens här.

Isolerglas
Två eller flera glas som är hermetiskt tillslutna. Mellanrummet mellan glasen innehåller torr luft eller gas.

Karm
Den del som sitter fast i väggen.

Karmskruv
En skruv du använder för att fästa fönsterkarmar med. Du behöver en karmnyckel för att skruva in dem.

Karmunderstycke
Fönsterkarmens nedersta vågräta del.

Karmyttermått
Karmens exakta yttermått, bredden anges alltid först. Till exempel 118×138 mm (12×14).

Kitt
Ett bindemedel som håller en glasruta på plats i fönsterbågen.

Kondens mellan fönsterglas
Beror på att ventliationen mellan glasen inte fungerar som den ska. Läs mer om kondens här.

Kopplat fönster
Fönster med bågar i två delar som går att vika ut. Underlättar när du vill putsa insidan av glasen.

Laminerat glas
Gör glaset mer hållfast och skyddande mot UV-strålning. Håller ihop sprucket glas.

Luft
Två fönster som möts i en mittstolpe kallas för 2-lufts fönster.

Mittpost
Den lodräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Modulmått
Detta är måttet på hålet i väggen som fönstert ska passa in i. Detta mäts alltid i hela decimeter.

Salningsspår
Fönster med salningsspår möjliggör för att sätta in smygar.

PVC-fönster
Ett billigt alternativ av fönster som tillverkats i plast.

Smyg
Används invändigt för att täcka det eventuella utrymme som kan finnas mellan vägg och fönster.

Spaltventil
En tilluftsventil som monteras i överkant eller underkant på fönstert. Läs mer om ventilation här.

Spröjs
Tunna lister som delar in fönsterrutan i mindre fält. Det finns fast och löstagbar spröjs.

Träfönster
Fönster med båge i trä. Ger ett gammaldags utseende till din fasad.

Trävitt
Detta är benämningen på fönster som inte är målade.

Tvåglas eller treglas
Antalet glasskikt i varje fönsterbåge. Med 3-glas sparar du mer energi.

Tvärpost
Den vågräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Vridfönster
Fönster som öppnas genom att vridas runt 180° utanför fasaden.   Läs mer om olika fönstermodeller här.

U-värde
Måttet på hur väl ett fönster isolerar. Desto lägre mått, desto bättre isolering. Läs mer om U-värden här.

Utvändig kondens
Låga U-värden ger en bra värmeisolering och kondensen uppstår när yttre rutan är varmare än luften. Läs mer om kondens här.